vineri, 16 octombrie 2015

Noua Republică sprijină aderarea la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a partidelor organizate democratic

Cerințe pentru aderarea la conservatorii europeni: asumarea valorilor Alianței și a principiilor democratice cerute imperativ partidelor de Constituție. Noua Republică sprijină aderarea la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a partidelor organizate democratic În schimbul încrederii acordate politicienilor care au jurat respectarea valorilor democraţiei și libertății prevăzute în Constituție, cetăţenii au primit o sclavie modernă, ca efect al instaurării, de către un sistem politic pseudodemocratic, a dominației unui stat hoţ, risipitor, abuziv și incompetent, stat ce a anulat multe din garanţiile prevăzute de Constituţie, prevederi constituţionale care sunt, astăzi, lipsite de efect juridic. Partidul Noua Republică Partidul Noua Republică este primul partid din România organizat în baza principiului democratic „checks & balances”, detalii aici: https://www.facebook.com/NRepublica/photos/pb.129546120478692.-2207520000.1444906528./662478587185440/?type=3&theater care transpune exemplar cerințele Constituției în noul Statut votat de Congresul din 19 septembrie 2015 și înregistrat la Tribunal, detalii aici: http://nouarepublică.ro/statut/ Noua Republică a devenit, în anul 2013, membru cu drepturi depline a Alianţei Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (AECR) ce reunește formațiuni politice afiliate din peste 20 de țări, din spațiul European și atlantic, detalii aici: http://www.aecr.eu/the-aecr-family-continues-to-grow/ AECR militează pentru libertatea individuală, suveranitatea națională, democrația parlamentară, statul de drept, proprietatea privată, impozite mici, comerț liber, o concurență deschisă și descentralizarea puterii, aceste valori și principiile fiind incluse în Declaraţia de la Reykjavík și adoptate de Consiliul AECR în 2014, detalii aici: http://www.aecr.eu/principles/ Noua Republică sprijină aderarea la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a partidelor din România organizate democratic, care împărtășesc valorile acestei familii politice și aplica în organizarea sa internă principiile democratice cerute imperativ de Constituție, detaliate mai jos, privind separarea și echilibrului puterilor, a competiției libere și corecte, lipsită de conflicte de interese și incompatibilități în promovarea internă, care respectă principiul subsidiarității și dreptul individual la opinie și la inițiativă politică pentru toți membrii săi, atâta timp cât acestea nu lezează interesele partidului. Doar așa, cetățenii români vor putea beneficia de o viață mai bună, printr-o ofertă politică calitativ diferită a partidelor care vor garanta accederea la puterea politică a unei noi generații de politicieni în baza principiilor democratice, cerute imperativ de Constituție. Cetățenii români au votat o Constituție prin care au stabilit funcționarea în România a unui sistem politic democratic, unde termenii demos și kratos înseamnă puterea legitimă a poporului. În schimbul încrederii acordate politicienilor care au jurat respectarea valorilor democraţiei și libertății prevăzute în Constituție, cetăţenii au primit o sclavie modernă, ca efect al instaurării, de către un sistem politic pseudodemocratic, a dominației unui stat hoţ, risipitor, abuziv și incompetent, stat ce a anulat multe din garanţiile prevăzute de Constituţie, prevederi constituţionale care sunt, astăzi, lipsite de efect juridic, detalii aici: https://www.facebook.com/NRepublica/photos/pb.129546120478692.-2207520000.1444906401./680549432045022/?type=3&theater Prosperitatea cetățenilor și a statului român sunt confiscate de actuala clasă politică, iar exportul comportamentului nedemocratic din interiorul partidelor politice către organismele statului este urmarea deficienţelor actualelor legi a partidelor politice şi a alegerilor, care nu garantează cetățenilor imposibilitatea apariţiei şi funcţionării unor partide nedemocratice. Corupţia afectează profund totalitatea păturilor sociale din România şi este cauza principală a sărăciei unei mari părţi a populaţiei. Cetățenii români sunt prizonierii actualei clase politice, iar soarta lor, ca și soarta României, depind de modul cum sunt şi vor fi organizate, în viitor, actualele partide şi de modul cum sunt şi vor fi alcătuite şi respectate legile ţării. Toate acestea au fost posibile pentru că, în România, nu se respectă principiile democratice garantate cetățenilor de către Constituție, este subminat continuu statul de drept şi se deturnează în interes personal sau se fură, pur şi simplu, banii cetăţenilor colectaţi prin taxe şi impozite. Puterea politică din România a fost acaparată, în mod nelegitim, de un grup restrâns de cetățeni, ajunşi în fruntea ţării prin mijloace nedemocratice și necinstite, prin tranzacționarea accesului la puterea politică în partid și apoi în stat. Reformarea României va putea fi realizată doar de către partide reformate. Politicienii trebuie să reformeze profund actualele partide politice, să selecteze şi să promoveze în alegeri candidaţi pe baza unor criterii clare de integritate și competenţă, prin competiţie internă corectă, garantată de o organizarea democratică a partidelor. Cerințele imperative ale Constituției privind respectare principiilor democratice de către partidele politice: - Constituție, Art. 1: Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale, În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie; - Constituție, Art. 8: Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii, contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei; - Constituție, Art. 40: Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale. Decizii ale Curții Constituționale din România privind obligativitatea respectării de către partidele politice a principiilor democratice prevăzute în Constituție: - Decizia CCR nr. 35/1996: „activitățile neconstituționale ale partidelor politice nu se pot bucura de garanția Legii fundamentale, iar prevederile Art.8, alin.(2) din Constituție impun respectarea principiilor democrației, iar potrivit Art.37 alin.(2) din Constituție, partidele ce încalcă principiile precizate în acel alineat, sunt neconstituționale. În concluzie, garanția constituțională a misiunii publice îndeplinite de partid nu poate avea în vedere decât activitățile sale legale, conforme prevederilor și principiilor Constituției și legilor țării”. - Decizia CCR nr. 530/2013: „potrivit Art.8, alin.(2) din Constituție, partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definitivarea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând … principiile democrației”. Confirmarea emisă de Avocatul Poporului privind omisiunile Legii partidelor privind obligativitatea transpunerii în statutele partidelor a principiilor democratice: - Adresa cu nr. 5010/18.06.2014 emisă de Avocatul Poporului: „Neincluderea principiilor democratice în prevederile legii reprezintă o omisiune legislativă. Cum statutul este legea internă care guvernează aceste organizaţii, el trebuie să conţină atât principiile democratice, nu numai sub forma unor afirmaţii, ci şi ca dispoziţii statutare concrete, care să garanteze, în mod practic, respectarea lor”, http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuna-la-Scrisoare-catre-Av Citeste mai mult: Noua Republică sprijină aderarea la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a partidelor organizate democratic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu